Wróć do strony głównej » Katalog wag » Biuro redakcji »                                                                                         Wagi samochodowe, kolejowe, najazdowe - porównanie najlepszych ofert
 
Inokas Wag

Inokas Wag. Porównanie najlepszych ofert wag samochodowych w regionie

Inokas Wag. Wszystko o wagach:
kolejowych, samochodowych i innych

Współpracujemy z producentem Gawag Polska

Gawag to wybór naszych użytkowników! Polecany producent wag samochodowych,
kolejowych, laboratoryjnych i innych oferujący korzystne, konkurencyjne
ceny, szeroką ofertę oraz szybką i sprawną realizację zleceń.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wag samochodowych, kolejowych
oraz laboratoryjnych?

Czytaj nasze poradniki

 

Wagi samochodowe »

 

Wagi kolejowe »

 

Wagi laboratoryjne »

 

Inokas Wag wagi samochodowe logo 

Ile kosztuje legalizacja wagi samochodowej?

Używanie urządzeń i systemów pomiarowych, które nie przeszły procedury legalizacji i nie posiadają wspomnianych oznaczeń, naraża użytkownika na kary finansowe nakładane przez jednostki administracji państwowej. O terminową legalizację wag powinien dbać jej właściciel.

Legalizacja wagi (ocena zgodności) jest wymagana ze względu na precyzję pomiarów ważonych towarów. Regularne legalizacja wagi to pewność, że nie pojawią się nawet minimalne błędy w dokładności pomiarów. Ponadto każda waga stosowana do rozliczeń handlowych musi posiadać znak zgodności CE, cechy zabezpieczające Jednostki Notyfikowanej oraz zabezpieczone połączenia zespołów konstrukcyjnych lub dostęp do elementów regulacyjnych, a także deklarację zgodności wystawioną przez producenta i oznaczenie metrologiczne, tzw. „zielone M”.

Kiedy przeprowadzić legalizację wagi samochodowej?

Nowe wagi, wprowadzone do obrotu po 7 stycznia 2007r. podlegają tzw. legalizacji pierwotnej – ważnej 3 lata. Po tym czasie należy dokonać ponownej legalizacji wagi, którą należy powtarzać co 2 lata. Dowodem legalizacji wagi jest świadectwo legalizacji wystawione na wniosek Klienta oraz cechy umieszczone na tabliczce znamionowej wagi.

Legalizacji wagi podlegają wagi stosowane przy paczkowaniu towarów, przy dokonywaniu kontroli celnej, przy pobieraniu opłat, podatków, kar, wynagrodzeń i odszkodowań, w praktyce medycznej w celu diagnozowania, monitorowania i leczenia, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz obrocie handlowym. Oczywiście mowa tu nie tylko o wagach samochodowych, ale również: kolejowych, platformowych, sklepowych, przemysłowych, medycznych i laboratoryjnych.

Koszt legalizacji wagi samochodowej

Koszt legalizacji wagi samochodowej zależy od jej rodzaju – wagi stałe oraz przenośne, nośności oraz rodzaju przetworników – wagi mechaniczne czy cyfrowe. Cena legalizacji wagi zależy również od producenta, ponieważ większość z nich określa cenę legalizacji indywidualnie. Koszt legalizacji wagi można zmniejszyć poprzez samodzielne zawiezienie wagi do producenta.

 

 
Inokas


Prawa zastrzeżono przez Inokas Wag © 2017 Radosław Fabiańczyk

Wagi » Biuro » Wróć na początek »